2019 - 2020 оқу жылының 1 семестр бойынша анализ.Қашықтықтан оқыту