2018 - 2019 оқу жылының 1 семестр бойынша анализ. Сырттай бөлім