2019 - 2020 оқу жылының 2 семестр бойынша анализ.Қашықтықтан оқыту